“Pre - Básica”Coordinador(a): Yasna Riffo Cruzat

Primer Nivel de Transición / Pre-Kinder "A"

Primer Nivel de Transición / Pre - Kinder "B"

Segundo Nivel de Transición / Kinder "A"

Segundo Nivel de Transición / Kinder "B"

Segundo Nivel de Transición / Kinder "C"

Segundo Nivel de Transición / Kinder "D"